บาร์น้ำชา fบริการเฉพาะแขกผู้เข้าพักเท่านั้น

ลูกค้าผู้เข้าพักที่โรงแรมมิฟุเนะยามะคังโคและออนยาโดะ จิคุรินเทย์ สามารถใช้บริการบาร์น้ำชาที่ร้านฮางิโนะโอะ โอชายะ ภายในสวนมิฟุเนะยามะราคุเอ็นได้

ช่วงเวลาให้บริการ
1 มี.ค.-31 ธ.ค. (ปิดวันจันทร์)